You landed on the Nederlands website.

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving en voorwaarden

Door op deze website verder te bladeren, accepteert u zonder voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden.

De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online is, is de enige die tijdens de hele gebruiksperiode van de site afdwingbaar is, totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 - Juridische kennisgeving

1.1 Website (hierna "de website"): www.ravo-benelux.fayat.com

1.2 Uitgever (hierna "de uitgever"): RAVO B.V. 

Waarvan het hoofdkantoor is gelegen op: Otterkoog 1, 1822 BW Alkmaar, The Netherlands.

KVK 37045872 

Vestigingsnr. 000017204836

Telefoonnummer: +31 72 567 32 32

E-mail: ravobenelux@ravo.fayat.com

Verantwoordelijke uitgevers: Fleur van der Valk & Mark de Vries

1.3 Ontwerp en creatie: FOVE, 110 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk

1.4 Hoster: FAYAT-IT

SNC (Société en Nom Collectif - Frans vennootschap onder firma) met een kapitaal van €500.000,- waarvan het hoofdkantoor is gelegen op Bât Urbaine de travaux - 2 Av. Général de Gaulle, 91170 VIRY-CHATILLON, Frankrijk, ondernemingsnummer 523 204 212 vertegenwoordigd door Arnaud LEMAITRE in zijn functie als manager. Telefoonnummer: 01 69 85 64 67, E-mailadres: dsi@fayat.com

Artikel 2 -  Content website

Alle merken, foto's, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties en/of audio, evenals computertoepassingen die worden gebruikt om deze website te laten functioneren en meer in het algemeen alle elementen die op de website worden geproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de huidige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 3 - Management website

Om de website op de juiste manier te beheren, kan de uitgever op elk gewenst moment: 

  • De toegang tot de gehele of deel van de website opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de website of tot bepaalde delen van de website beperken tot een bepaalde categorie internetgebruikers;
  • Alle informatie verwijderen die de werking of schending van nationale of internationale wetten of regels van de Netiquette verstoort;
  • De website opschorten om updates te installeren.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

De uitgever van niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout, storing, moeilijkheid of onderbreking van het functioneren, waardoor de toegang tot de website of één van de functies wordt voorkomen.

U bent volledig aansprakelijk voor de apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige aansprakelijk voor de websites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een juridische procedure tegen u:

  • Door gebruik van de website of van een dienst die toegankelijk is via internet;
  • Vanwege uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of uw gebruik van de website en u ziet af van het recht om actie te ondernemen tegen dit account.

Als de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de website, kan hij/zij een vordering tegen u instellen om schadevergoeding te krijgen voor alle verliezen, bedragen, veroordelingen en kosten die uit de procedure voortvloeien.

Artikel 5 - Hyperlinks

Het is ten strengste verboden om hyperlinks naar alle of een deel van de website te maken, behalve met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever, per e-mail aangevraagd op het volgende adres: info@ravo.fayat.com

De uitgever is vrij om deze toestemming te weigeren zonder op enige manier zijn beslissing uit te leggen. Indien de uitgever zijn toestemming geeft, is deze in elk geval slechts tijdelijk en kan deze op elk moment worden ingetrokken, zonder dat de uitgever zijn beslissing hoeft uit te leggen.

In elk geval moeten koppelingen op verzoek van de uitgever worden verwijderd. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere websites staat niet onder toezicht van de uitgever, die afstand doet van enige aansprakelijkheid met betrekking tot hun inhoud.

Artikel 6 - Bescherming persoonlijke data

Informatie die op dit formulier wordt verzameld, wordt door FAYAT SAS opgeslagen in een computerbestand om onze klanten te beheren. Het wordt 1 jaar bewaard en gebruikt door de markteting- en verkoopafdeling in Frankrijk.

In overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming, volgens de wet "Informatica en Vrijheden" en de Europese Verordening N 2016/679, zegt de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u uw recht op toegang tot gegevens over u uitoefenen en laten corrigeren door contact op te nemen met: dpo@fayat.com

Let op het bestaan van de "Bloctel" telefonische prospectie oppositielijst, waarvoor u zich hier kunt aanmelden: http://conso.bloctel.fr

Artikel 7 - Bescherming sollicitatiegegevens

In overeenstemming met het Franse arbeidswetboek moet u er rekening mee houden dat de wervingsprocedure die door ons bedrijf wordt gebruikt, omvat: mogelijke psychologische tests, waarvan de resultaten op verzoek aan u worden doorgegeven en alleen in het geval van verhuring in uw administratie worden bewaard.

Wij informeren u dat de gegevens betreffende u als vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden gedurende een periode van 24 maanden bewaard. Alleen geautoriseerde RAVO HR-medewerkers hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Artikel 8 - Cookies

De website kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om volume, type en configuratie van verkeer op deze website te monitoren, om het onderwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren. Tijdens het browsen op de website informeert een banner u over het bestaan van advertenties voor advertentie- en doelgroepmeting.

Artikel 9 - Foto's van producten

Foto's van producten die bij hun beschrijving horen, kunnen afwijken van daadwerkelijke producten en binden de uitgever niet contractueel.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden van de website worden beheerst door het Franse recht en vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken in Bordeaux, afhankelijk van de specifieke toewijzing van de jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regeling.

Artikel 11 - Contact

Voor vragen, informatie over producten die op de website zijn afgebeeld of over de website zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: ravobenelux@ravo.fayat.com